Mrs DEPTH FIRE  z Deikowej Doliny (f: Werlwind’s POLAR EXPRESS to DeikowaDolina m: IMAGE  z Deikowej Doliny) została MŁODZIEŻOWYM CHAMPIONEM POLSKI. Jesteśmy z niej bardzo dumni.

Facebook